کنفرانس ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو ‏
1398/05/08

هدف از برگزاری کنفرانس :

بررسی و تامل در سیاست های گسترش وساماندهی آموزش عالی و مسایل و چالش های آن در در جهت ارتقای کیفیت آموزش عالی وترسیم افق آینده درجهت توسعه نظام مندآموزش عالی می باشد

شیوه برگزاری: شیوه گفتگویی و میزگرد با حضور پژوهشگران ، سیاست پژوهان وسیاستگذاران آموزش عالی

مخاطبان: مدیران دانشگاهی،  مدیران وزارت عتف، استادان، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی  ، مدیران و کارشناسان بخش های صنعت و خدمات وسایرذی نفعان می باشند.

تاریخ برگزاری: سه شنبه 21آبان ماه 1398

زمان ارائه مقالات: تا 31 شهریور1398

مکان: دانشگاه فنی وحرفه ای شریعتی