دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

پوستر همایش
Poster
تاریخ های مهم همایش
برگزاری همایش »
1398/08/21
ارسال مقاله »
1398/07/15
مهلت ارسال چکیده »
1398/07/15
اطلاعیه ها
اخبار سایت

اطلاعیه

مهلت ارسال مقالات به همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو تمدید شد.

 پژوهشگران محترم زمان پذیرش مقالات تا تاریخ 15 مهر 1398 تمدید شد.

1398/06/20 بیشتر بدانید ...

پیوستن مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به همایش به عنوان حامی معنوی

1398/05/30 بیشتر بدانید ...

پیوستن دانشگاه فنی و حرفه ای به همایش به عنوان حامی معنوی

1398/05/30 بیشتر بدانید ...

پیوستن پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به همایش به عنوان حامی معنوی

1398/05/30 بیشتر بدانید ...

پیوستن دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی به همایش به عنوان حامی معنوی

1398/05/30 بیشتر بدانید ...

پیوستن موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به همایش به عنوان حامی معنوی

1398/05/30 بیشتر بدانید ...

پیوستن سازمان سنجش آموزش کشور به همایش به عنوان حامی معنوی

1398/05/30 بیشتر بدانید ...

هدف از برگزاری کنفرانس :

بررسی و تامل در سیاست های گسترش وساماندهی آموزش عالی و مسایل و چالش های آن در در جهت ارتقای کیفیت آموزش عالی وترسیم افق آینده درجهت توسعه نظام مندآموزش عالی می باشد.

1398/05/08 بیشتر بدانید ...

  محورهای کنفرانس
  1. نقد و بررسی الگوهای توسعه آموزش عالی در ایران و ماموریت دانشگاه ها و زیرنظام ها
  2. نقد و بررسی سند آمایش آموزش عالی و سایر اسناد و قوانین
  3. بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سامان‌دهی آموزش عالی
  4. سامان‌دهی و توازن عرضه و تقاضا در سطوح ملی و منطقه ای و محلی با توجه به ظرفیت جغرافیایی
  5. نقد و بررسی رویکردهای تجمیع و ادغام واحدها و مراکز
  6. از سامان‌دهی تا سامان یابی: مسائل پیش رو
  7. چالش‌های ساماندهی آموزش عالی با تاکید بر نقش هیات امنا و استقلال دانشگاهی
  8. مطالعات تطبیقی سامان‌دهی آموزش عالی در کشورهای مختلف
  حامیان
  امروز : سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
  شمارش معکوس تا برگزاری همایش
  ثانیه
  دقیقه
  ساعت
  روز

  برگزار کنندگان همایش
  حامیان علمی همایش
  انجمن آموزش عالی ایران موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی سازمان سنجش آموزش کشور پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی دانشگاه فنی وحرفه ای مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
  حامیان مالی همایش
  انجمن آموزش عالی ایران