اطلاعیه تعویق افتادن برگزاری همایش و تمدید مهلت ارسال مقالات
1398/08/11

2-تعویق-اطلاعیه

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند زمان برگزاری همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو، به تعویق افتاد و در تاریخ 19 آذر 1398 در دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار میگردد.

همچنین مهلت ارسال مقالات نیز تا 30 آبان تمدید شده است.

پژوهشگران محترم جهت ارسال مقالات خود می توانند از طریق همین سایت اقدام کنند.